Varstvo okolja univerza v lodzu

Vprašanja varnosti in položaja pomoči v industriji so povezana predvsem z varstvom okolja. Poskusimo pokazati, kako so normalizirani predpisi EU kombinirali z industrijsko varnostjo na podlagi študije primera - & nbsp; študije primerov atex.

https://neoproduct.eu/si/bioveliss-tabs-ucinkovit-nacin-kako-izgubiti-tezo-in-se-osvoboditi-prekomernih-kilogramov/Bioveliss Tabs Učinkovit način, kako izgubiti težo in se osvoboditi prekomernih kilogramov

Glede na dejstvo, da je velika skupina strojev in orodij namenjena izvajanju funkcij v rudnikih premoga, kjer lahko obstaja nevarnost eksplozije metana in premogovega prahu, je obravnavana zlasti Direktiva 94/9 / ES, ki se sklicuje na nedavne grožnje.

Marca 1994 sta Evropski parlament in Svet sprejela direktivo novega pristopa 94/9 / ES v primeru normalizacije zakonov držav članic glede orodij in zaščitnih stilov, ki so namenjeni cilju na področju potencialne eksplozijske nevarnosti, ki se imenuje atex direktiva. & nbsp; & nbsp; izvajanje določb člena 100a Rimske pogodbe informacije naj bi zagotavljale nemoten pretok blaga, kar bo zagotovilo znatno stopnjo zaščite pred eksplozijo. Vendar ti podatki niso bili idealen korak od stopnje uskladitve protieksplozijske zaščite v Evropski organizaciji. Približno dvajset let bi se ljudje morali prilagoditi več direktiv t.i. stari pristop k prosti trgovini z blagom zdaj ATEX.

Direktiva 94/9 / ES je bila pridobljena pri vzdrževanju 1. julija 2003, ki je nadomestila stare direktive o pristopu 76/117 / EGS in 79/196 / EGS o električni opremi, ki je usmerjena na območja, ki jim grozi napad prostora in Direktiva 82/130 / EGS, ki obravnava električne podatkovne naprave za igranje na območjih, ki jim grozi eksplozija v stanovanjskih plinskih rudnikih. Postopki ugotavljanja skladnosti, ki temeljijo na starem pristopu, so bili povezani le z električno opremo, ki je morala izpolnjevati vse natančno določene varnostne zahteve. Študije so pokazale, da so električne naprave vir vžiga le v polovici primerov. Glede na slednje so nevarnosti električnega pristopa le v direktivah starega pristopa nekoliko zadostne za zagotovitev dostojne stopnje zaščite, kar zahteva uredba Rimske pogodbe 100a.